Privacybeleid About Projects

Versie 0.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 maart 2024.
Wij hebben ons privacy beleid geactualiseerd op basis van de per 25 mei 2018 inwerking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze dienstverlening gebruik maakt en als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken *)

*) Uiteraard zijn wij ook wettelijk verplicht u te informeren
(beknopt, transparant, begrijpelijk en eenvoudig toegankelijk)

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van About Projects. U dient zich ervan bewust te zijn dat About Projects niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere leveranciers, sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze onze diensten (website) geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

About Projects respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In voorkomende gevallen hanteren wij, op verzoek van onze opdrachtgever, een afzonderlijke geheimhoudingsverklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van About Projects of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij vragen van onze onderaannemers om ons privacy beleid integraal toe te passen, zodat met/via ons dezelfde regels worden gehanteerd.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van About Projects of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

About Projects gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wij gebruiken (bedrijfs-)naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan ons gerelateerde zaken. Alle informatie slaan wij zorgvuldig op in een beveiligde bedrijfs-gerelateerde omgeving.

Onze computers en –systemen zijn op passende en doelmatige wijze beveiligd.

We delen gegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of vanuit een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsvoering.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Ons privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. In voorkomende gevallen (bijv. mailing of nieuwsbrief) kunt u zich afmelden. Als u zich afmeldt, verwijderen wij al uw gegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaartermijnen

Gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de toepassing, bewaard. Na deze termijn(en) worden zij vernietigd.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: Uiteraard houden wij ons ook aanbevolen voor tips of feedback.

Mocht u er aanleiding toe zien kunt u bezwaar maken of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

About Projects BV
De Paal 26 1351 JE ALMERE
+31 (0)36 534 14 77
info@aboutprojects.nl

Loading...

Pin It on Pinterest

Share This