Het kantoor van de toekomst

19 mei 2021 | Nieuws

Hoe ziet het kantoor van de toekomst er uit? Het is een veel gestelde vraag in onze branche. Want één ding is zeker: we gaan meer thuiswerken. Of dat ook betekent dat er minder m2 kantoor over zal blijven, moet nog maar blijken. Het aantal bureauplekken per kantoor zal ongetwijfeld afnemen. En door het veranderende gebruik vooral ook de indeling, denken wij.

De één vindt thuiswerken heerlijk, de ander kan er zijn draai (lees: concentratie en dus productiviteit) niet vinden. Bedrijven zullen niet alleen op productiviteit en tevredenheid van medewerkers beslissingen nemen. Bedrijfsvoering en huisvestingslasten spelen ook een rol. Je zal, na een jaar van bijna niemand op kantoor, als bedrijf maar voor het afsluiten van een nieuw huurcontract staan …

Slim huisvestingsplan

Het vraagt om een slimme aanpak, niet alleen gebaseerd op een globale behoefte-inschatting aan werkplekken en vierkante meters. Een slim huisvestingsplan kijkt verder, bijvoorbeeld naar werkplekconcepten. Denk aan werkplekken waar je geconcentreerd kunt werken. Voor Qualcomm in Amsterdam kozen we in 2020 al voor Hush-boxen als kant-en-klare werk- en vergaderplek in een open kantoorruimte.

De Hush-box: een geluidsdichte kant-en-klare werk- en vergaderplek

Nieuwe voorzieningen

De afname van werkplekken kan ook betekenen dat andere voorzieningen toenemen. Denk aan voorzieningen voor gezamenlijke activiteiten of werkzaamheden. Bijvoorbeeld formele én informele vergader- en ontmoetingsruimten, maar ook mogelijkheden voor video-meetings en brainstormsessies. En nu we het toch over ‘gezamenlijk’ hebben: deze voorzieningen kan je in de nabije toekomst wellicht nog makkelijker huren van of verhuren aan andere bedrijven.

Naar thuiswerkplekken zal ook steeds meer aandacht uitgaan, is onze verwachting. Vooral naar een betere werkplek, weg van de keukentafel, veiliger en gezonder. Met bureaus in een passend formaat op de juiste hoogte met een goede stoel.

Vastgoedeigenaren, gebouwbeheerders en verhuurders van kantoren staan voor een uitdaging die om een slimme aanpak vraagt. About Projects denkt graag mee als het om renovatie-, verbouw- en inrichtingsoplossingen gaat.

Maak een afspraak

Overleg met één van onze specialisten

Benieuwd wat About Projects voor jouw project kan betekenen? Bel voor een afspraak of telefonisch overleg:

(036) 534 14 77

Loading...

Pin It on Pinterest

Share This