Bewust Veilig-dag: René de Voer houdt About Projects dag-in dag-uit scherp

28 maart 2024 | Nieuws

Elk jaar besteden vele bouwgerelateerde bedrijven op de Bewust Veilig-dag (27 maart) extra aandacht aan veilig en gezond werken. Dat is maar goed ook, want vorig jaar steeg het aantal ongevallen helaas flink. Bij About Projects is René de Voer Arbo-coördinator. Hij vertelt op Bewust Veilig-dag waar het om gaat, welke taken hij heeft en hoe About Projects omgaat met veiligheid.

‘Arbo, die term kennen we allemaal wel’, steekt René van wal. ‘Maar wat betekent Arbo precies? Het staat voor arbeidsomstandigheden, ofwel: de omstandigheden waaronder we arbeid verrichten en vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In die wet staat ook de verplichting om een preventiemedewerker aan te stellen en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Uit deze inventarisatie komen allerlei acties voort om de risico’s op onveiligheid te beperken en de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Binnen About Projects ben ik de Arbo-coördinator en vul ik deze taken in.’

Veilige en gezonde werkomgeving

‘De arbeidsomstandigheden zijn de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in gaan nemen’, vervolgt René. ‘Bij About Projects vinden we een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers van groot belang. Natuurlijk staat ook de noodzaak om verzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken hoog op de agenda. Bovendien beseffen we heel goed dat goede arbeidsomstandigheden de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. En ja, zo vergroot je ook de aantrekkelijkheid van onze organisatie als werkgever.’

‘Als Arbo-coördinator coördineer ik alle activiteiten die gericht zijn een veilige en gezonde werkplek te creëren. Ik signaleer mogelijke risico’s rondom veiligheid en gezondheid, draag bij aan het opzetten van het Arbobeleid en zorg ervoor dat het beleid wordt vastgelegd en uitgevoerd. Dat kan alleen als je op de hoogte bent van relevante wet- en regelgeving en weet waar deze te vinden is. Een Arbo-coördinator stuurt ook interne en externe deskundigen aan en adviseert het management, de OR en medewerkers over veilig en gezond werken.’

Toolbox meetings

‘Binnen About Project heeft iedereen aandacht voor arbeidsomstandigheden’, verzekert Rene. ‘We zijn met elkaar verantwoordelijk voor veiligheid op het werk. Als Arbeids-coördinator geef ik de juiste inzichten en wijs op ‘tools’. Zo houden we ‘Toolbox’ meetings. Daarin gaan we met elkaar in op bijvoorbeeld ‘veilig werken op hoogte’ en ‘veilig werken met elektrische gereedschappen’.

Onze projecten

Overleg met één van onze specialisten

Benieuwd wat About Projects voor jouw project kan betekenen? Bel voor een afspraak of telefonisch overleg:

(036) 534 14 77

Loading...

Pin It on Pinterest

Share This