Regus The Base Schiphol 03

Facilitair Management

Op het gebied van facilitair management bieden wij het volgende:

  • Serviceverlening in de breedste zin van het woord!
  • Controle en beheer
  • Storingen en calamiteiten
  • Imago en huurdertevredenheid
  • Kostenbeheersbaarheid
  • Contract management

Serviceverlening

Facilitair management, betekent voor ons “service verlening” in de breedste zin van het woord. Een op uw wensen en eisen afgestelde aanpak, met daarin heldere afspraken en een duidelijke inzet van onze middelen.

Controle & Beheer

Altijd “ogen en oren” binnen uw panden, onze servicemonteurs komen volgens schema in en om uw object, wij zien en worden gezien. Eventuele bevindingen gerapporteerd, en in samenspraak met de opdrachtgever wordt er actie ondernomen. Tevens is dit het moment waarop binnen het servicecontract kleine reparaties, en vervangingen worden gedaan.

Storingen & Calamiteiten

Lekkages, toiletten verstopt, verlichting uitgevallen of erger. In deze gevallen staan wij klaar om dit snel en goed op te lossen. Vaak zijn wij al in de buurt, of stellen wij de route bij, geen voorrijkosten dus.

In speciale gevallen schakelen wij direct een van onze gespecialiseerde partners in. Prettig om dan één aanspreekpartner te hebben voor al deze problemen.

Imago & Huurderstevredenheid

Een periodieke serviceronde, het eventueel wegwerken van achterstallig onderhoud, het misschien wel “upgraden” van een aantal onderdelen van uw vastgoed zoals de centrale hal, dragen er zeker toe bij aan een beter imago van uw vastgoed. Uw huurders zullen dit zeker waarderen, aantoonbaar resultaat voor de door de huurder betaalde servicekosten.

Kostenbeheersbaarheid

Doordat wij met u van te voren een passend plan van aanpak hebben vastgesteld weet u precies wat u van ons kunt verwachten, U bepaalt samen met ons de werkzaamheden en de bezoekfrequentie. Gaat het om meerdere objecten dan maken wij op basis van gewenste bezoekfrequentie een efficiënt routeplan. De afgesproken kosten ziet u in een helder gespecificeerd overzicht.

Contract Management

Één aanspreekpartner voor al uw facilitaire zaken. Vaak sturen en controleren wij derden waarmee door u een contract is aangegaan. Dit doen wij via onze medewerkers op het service meldpunt in combinatie met de servicemonteurs. Door onze kennis in de markt en netwerk kunnen wij desgewenst voor u servicecontracten afsluiten en/of beheren.